ایران توکن

ایران توکن چیست و چگونه کار میکند ؟

ایران توکن ، یک پلتفرم بر بستر شبکه اتریوم است که با توجه به اینکه نوع وابستگی آن ، مقداری متفاوت است ، دچار ریسک و نوسان نمیشود

علت قرار گیری آن بر بستر اتریوم ، نقل و انتقال آن و نگهداری آن در کیف پول است و باتوجه به اینکه سرمایه‌گذاری آن و پشتوانه آن ریال است ، میزان سپرده ومجموعه ، در بانک نگهداری میشود.
بنابر این ارزش آن دچار کاهش نمی‌گردد . شایان ذکر است که به هر واحد از این توکن 8% سودتضمین شده به صورت ماهیانه تعلق میگیرد و پس از سه ماه قابل واگذاری به غیر ، و حتی عودت آن به مجموعه می‌باشد.
ایران توکن برای همه مشتریان خود این امکان را فراهم کرده است که بعنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن و پایدار بر بستر بلاکچین ولی بدون ریسک بتوانند برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت داشته باشند8

ایران توکن برای همه مشتریان خود این امکان را فراهم کرده است که بعنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن و پایدار بر بستر بلاکچین ولی بدون ریسک بتوانند برنامه ریزی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت داشته باشند .

از پرداخت وجه به هر عنوان به اشخاص ، خودداری فرمایید و صرفاً از طریق درگاه پرداخت اقدام به خرید نمایید
ایران توکن
مدیر ارشد