دستور خرید ارز / توکن
 • قیمت: 2,012 تومان
 • Please enter a number from 400 to 10000.
 • قیمت: 18,483 تومان
 • Please enter a number from 40 to 1000.
 • 0 تومان
  ضمن مطالعه و تأیید قوانین استفاده از خدمات ایران توکن ، مدارک به جهت احراز هویت در این سایت ارسال گردیده است. همچنین متعهد می شوم حساب کاربری و مدارک خود را در اختیار اشخاص غیر قرار ندهم.و مسئولیت هرگونه خرید و فروش را برعهده میگیرم.
 • بدون IR .
 • حتماً باید بنام همان شخصی باشد که احراز هویت گردیده است در غیر اینصورت حساب کاربری مسدود میشود .
 • افراد کمتر از 18 سال موظف به ثبت حساب بانکی و شماره همراه یکی از والدین خود می باشند .
 • لطفاً به گونه ای باشد که عکس کارت ملی یا شناسنامه جدید مشخص باشد
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

یا در صورت تمایل به فروش ارز دیجیتال خود به ما از بخش زیر اقدام فرمایید .

 • Ethereum
 • MetaMask
 • Litecoin
 • Dogecoin
Scan to Donate Ethereum to 0xC675A19eB67DD10365E4F25125E2b84e0124A653

Donate Ethereum to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Ethereum

Donate With MetaMask

Donate ETH Via PAY With Metamask

Scan to Donate Litecoin to LhuncxTnP5eY7dXNYwmj5tUAj4DF8Dqwte

Donate Litecoin to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Litecoin

Scan to Donate Dogecoin to DTpzZDcRjwtKMmr2NBD2QKUNQ3dkvo4diM

Donate Dogecoin to this address

Scan the QR code or copy the address below into your wallet to send some Dogecoin

You must be logged in to post a comment

Copyright © 2021 | Powered by IRANTOKEN | CEXCHANGE