نقشه راه ایران توکن

پروژه ایران توکن ، با طراحی اولیه توکن ROXY بر بستر شبكه اتريوم ىر جهت انتقال آسان و سريع و توكن IRTC بر بستر شبکه ترون در جهت کاهش کارمزد شبکه کار خود را آغاز نموده است و در متعهد است که طبق اصول خود ، با برنامه های زیر ارتقاء یابد . بدیهی است در این راه ناهمواری های زیادی وجود دارد که نیاز است در این راه شما ما را حمایت نمایید .